1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ספירלה, בטון, גובה 90 ס"מ