1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דוגמן, גבס צבוע, גובה 89 ס"מ