1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אשה, בטון לבן, גובה 18 ס"מ