1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נשים, גבס צבוע, גובה 20 ס"מ