1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מתולתלת, גבס דנטלי, גובה 41 ס"מ