1 2
 
 
 
 
 
 
 
שלוש נשים מצריות, גבס, גובה 60 ס"מ